Nhà bảo vệ TOYOTA

– MANSA VIET NAM đã xây dựng cho quy trình quản lý chất lượng được áp dụng xuyên suốt trong tiến trình từ thời gian đấu thầu dự án, ký kết hợp đồng và xây dựng cho đến khi kết thúc thời gian bảo hành.
78
                                                      Tên công trình: Nhà bảo vệ Toyota                                                                                              Chủ đầu tư: Công ty ô tô Toyota Việt Nam                                                                                            Địa điểm: Nhà máy Toyota Phúc Yên, Vĩnh Phúc                                                                                                Năm thiết kế: 2019
– Quy trình của MANSA VIET NAM giúp công ty đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về trình độ chuyên môn và tay nghề của nhân viên đến chất lượng các loại nguyên vật liệu, thời gian thi công, tiết kiệm và kiểm soát chi phí.
76
– Để hạn chế tối đa những sai sót và lãng phí, cũng như đảm bảo kết quả tốt nhất, quy trình quản lý của chúng tôi vẫn tiếp tục được rà soát, cải tiến và được áp dụng triệt để trong công việc hàng ngày của chúng tôi. Tất cả nhân viên được yêu cầu tham gia các khóa huấn luyện thích hợp để đảm bảo họ có thể thực hiện những nhiệm vụ của họ một cách thành thạo và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu công ty đã đề ra. Trong quá trình thi công, Mansa luôn trang bị đồ bảo hộ đảm bảo an toàn lao động cho công nhân xây dựng.
71
– MANSA VIET NAM đảm bảo rằng với kinh nghiệm xây dựng và quy trình quản lý chất lượng của mình, MANSA VIET NAM sẽ đạt được những kết quả tốt nhất, nhằm thỏa mãn những yêu cầu của quý khách hàng và đóng góp cho sự thành công của dự án.