Cho thuê lao động thời vụ

Dịch vụ cho thuê lại lao động thời vụ được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu lao động gấp rút nhưng lực lượng chính thức của quý công ty chưa đáp ứng đủ. Khi đó, dịch vụ cho thuê lại lao động thời vụ sẽ cung cấp lực lượng này trong khoảng thời gian thiếu hụt đó, hoặc đến khi doanh nghiệp cung cấp đủ lực lượng chính thức cho mình, hoặc các bên thỏa thuận thực hiện dịch vụ thuê lại lao động thời vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, lực lượng lao động này sẽ đựơc chuyển giao cho quý công ty để trở thành lực lượng chính thức.
Cho Thue Lao Dong 2
Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ còn cung cấp lao động cho quý doanh nghiệp trong các đơn hàng ngắn hạn, các dự án ngắn hạn. Dịch vụ này sẽ đáp ứng nhanh chóng số lượng thiếu hụt đó cho Quý Công Ty.
Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ cũng cung cấp lao động cho quý Công Ty cho các vị trí cần thay thế trong một khoảng thời gian ngắn như thay thế người nghỉ thai sản, người nghỉ việc riêng, phiên dịch viên thực hiện cho một dự án, hay tạm thời thay thế một vị trí khuyết nào đó của quý công ty khi chưa tuyển dụng chính thức hoặc chơ đến khi bổ sung định biên cho vị trí này.
Td Lao Dong
Sử dụng dịch vụ thuê lao động thời vụ là một phương án tối ưu cho Các doanh nghiệp trong những tình huống cần nhân sự số lượng lớn trong thời gian ngắn.
Hiện tại, các Doanh nghiệp nước ngoài tại các Khu Công nghiệp ở Việt Nam đang sử dụng dịch vụ này khả phổ biến và giúp cho lao động chưa có trình độ ở Việt Nam có được cơ hội làm việc, giải quyết phần nào được việc không có việc làm, giúp ổn định phần nào an sinh xã hội tại Việt Nam.
Tuyen Dụng Lao Dong 1
Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ là một dạng Dịch vụ cho thuê lại lao động do Công Ty TNHH XD&TM Mansa Việt Nam cung cấp nhiều lựa chọn để doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro thuê nhân sự không phù hợp